Bleskozvody

Montáže pasívnych aj aktívnych bleskozvodov.

Revízie

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrozariadenia NN, VN a bleskozvodov.

Montáže NN

Montáže elektrozariadenia NN, priemyselné rozvody.

Výroba rozvádzačov NN

Výroba rozvádzačov NN, nástenné, skriňové, ovládacie panely, špeciálne rozvádzače.

Montáže VN

Montáže elektrozariadenia VN, trafostanice, káblové rozvody, vonkajšie linky.

Technická pomoc

Konzultácie, poradenstvo, cenové ponuky, riešenie technických problémov a havarijných stavov.

Projektovanie

Projekty elektrozariadenia NN, VN, bleskozvodov.

Montáže VN

Montáže elektrozariadenia VN, trafostanice, káblové rozvody, vonkajšie linky.

Montáže VN

Montáže elektrozariadenia VN, trafostanice, káblové rozvody, vonkajšie linky.

Revízie

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrozariadenia NN, VN a bleskozvodov.

Montáže NN

Montáže obecných a mestských rozvodov, priemyselných rozvodov.

Montáže NN

Montáže elektrozariadenia NN, rodinné domy, školy, administratívne budovy, prípojky.

Montáže NN

Montáže elektrozariadenia NN, rodinné domy, školy, administratívne budovy, prípojky.

Bleskozvody

Montáže pasívnych aj aktívnych bleskozvodov.

Montáže NN

Montáže káblových trás a priemyselných rozvodov.

Montáže NN

Montáže káblových trás a priemyselných rozvodov.

Projektovanie

Projekty elektrozariadenia NN, VN, bleskozvodov.

Montáže NN

Montáže elektrozariadenia NN pre obchodné centrá vrátane osvetlenia

Základné informácie
Telefon
Fax
E-mail
Adresa

Telefón

Fax

e-mail

Adresa

+421-57-786 2330

+421-57-788 8311

Viac v kontaktoch

Tolstého 109

06601 Humenné

Slovenská republika

Od 1.1.2015  bola založená nová firma: Nemec elektromontáže, s.r.o.,Tolstého 109/10, Humenné

Viac informácii